Från vilken ålder kan barnet få en plats?

Plats kan fås tidigast från ett års ålder.