Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Validering & prövning

Besöksadress

Studie- och yrkesvägledning

Norra stationsgatan 8A

281 48 Hässleholm


Studie- och yrkesvägledare

Gunnilla Knutsson
Telefon: 0451-76 20 31

gunnilla.knutsson@hassleholm.se


Studie- och yrkesvägledare

Susanne  Johnsson

Telefon: 0451-76 20 15

susanne.johnsson@hassleholm.se

Validering och prövning

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms kommun finns det möjlighet att få validering gjord av både sin kompetens och sina utländska betyg och intyg. Det är även möjligt att göra en så kallad prövning för att antingen höja ett redan godkänt betyg alternativt bli godkänd i valfri gymnasiekurs.

Man svetsar

Foto: AMTryck

Validering

Validering innebär att man kartlägger, bedömer och värderar en individs kompetens, så som kunskaper, färdigheter och förmågor oberoende av hur de förvärvats. Validering kan också innebära att översätta redan existerande betyg eller intyg från ett annat land. Validering kan vara till hjälp för personer som funderar på att börja studera, förkorta tiden på en pågående utbildning eller söka arbete.

Validering av kompetens
Validering av kompetens handlar om det som en individ har lärt sig genom antingen ett formellt lärande (grundskoleutbildning/högskoleutbildning), icke-formellt lärande (annan kurs/utbildning) eller informellt lärande (arbete/fritidssysselsättning).

Validering av utländska betyg och intyg
Denna form av validering innebär att översätta redan existerande betyg, intyg eller certifikat från ett annat land till svensk motsvarighet. Möjligheten till validering ser olika ut beroende på inom vilket yrkesområde det gäller.


Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information och för att ansöka om validering.


Prövning

Prövning innebär att man avlägger ett prov eller flera delprov på hel gymnasiekurs inom enbegränsad tidsperiod, för att antingen höja ett redan godkänt betyg alternativt bli godkänd i en gymnasiekurs. Delproven kan vara skriftliga och muntliga, även laborationer och exkursioner samt praktiska moment kan förekomma inom vissa kurser. Handledning av examinator ingår i prövningen.

Det finns både avgiftsbelagda och kostnadsfria prövningar. En avgiftsbelagd prövning kostar från 500 kronor/kurs, medan du har rätt till en kostnadsfri prövning om du har betyget IG eller F i den kurs som du vill göra prövning i.

Kontakta gärna våra studie- och yrkesvägledare för mer information.


För prövning vid T4vux kontakta Stina Pallbo på T4 kansli.

Mer information

Sidan uppdaterades 2018-01-24 av Elida Cimic

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun