Validering & prövning

Besöksadress

Studie- och yrkesvägledning

Norra stationsgatan 8A

281 48 Hässleholm


Studie- och yrkesvägledare

Gunnilla Knutsson
Telefon: 0451-76 20 31

gunnilla.knutsson@hassleholm.se


Studie- och yrkesvägledare

Susanne  Johnsson

Telefon: 0451-76 20 15

susanne.johnsson@hassleholm.se

Validering och prövning

I Hässleholms kommun kan du få validering gjord av både din kompetens, utländska betyg och intyg. Du kan också göra en prövning för att höja ett redan godkänt betyg, eller bli godkänd i valfri gymnasiekurs.

Validering

Validering innebär att man kartlägger, bedömer och värderar en individs kompetens. Då bedöms kunskaper, färdigheter och förmågor.

 

Validering kan också innebära att översätta redan existerande betyg eller intyg från ett annat land. Validering kan vara till hjälp för personer som funderar på att börja studera, förkorta tiden på en pågående utbildning eller söka arbete.

 

Validering av kompetens handlar om det som en individ har lärt sig genom

- ett formellt lärande (grundskoleutbildning/högskoleutbild-ning),

- icke-formellt lärande (annan kurs/utbildning) eller

- informellt lärande (arbete/fritidssysselsättning).

Prövning

Prövning innebär att man avlägger ett prov eller flera delprov på hel gymnasiekurs inom en begränsad tidsperiod. Det gör man för att antingen höja ett redan godkänt betyg, eller bli godkänd i en gymnasiekurs.

 

Delproven kan vara skriftliga och muntliga, även laborationer och exkursioner samt praktiska moment kan förekomma inom vissa kurser. Handledning av examinator ingår i prövningen.

Kostnad

Det finns både avgiftsbelagda och kostnadsfria prövningar. En avgiftsbelagd prövning kostar från 500 kronor/kurs. Du har rätt till en kostnadsfri prövning om du har betyget IG eller F i den kurs som du vill göra prövning i.

 

Frågor?

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Sidan uppdaterades