Utbildning i svenska för invandrare, SFI

 

Madleine Nilsson

Rektor

Telefon: 0451-26 80 14

 

Cecilia J Karlsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0451-26 68 27


Organisationsnr: 212000-0985


Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

e-post: sfi@hassleholm.se

 Postadress:

Hässleholms Kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling / SFI

281 80 Hässleholm

SFI, Utbildning i svenska för invandrare

  • Ingen giltig användare vald.

Du kan studera utbildning i svenska för invandrare (SFI) om du är invandrare över 16 år, och folkbokförd i Hässleholms kommun.

Ansökan

För att börja studera på SFI måste du personligen besöka vår reception på Stallmästaregatan 5 på T4-området och fylla i en ansökan.


Öppettider Reception SFI

Tisdag   8.30 - 11.30, 16.00 - 17.30

Torsdag 13.00 - 15.00


För frågor om din ansökan kontakta Joyce Andersson på telefon 0451-268017 eller skicka e-post till Joyce Andersson.

Studievägar på SFI

SFI gör en kartläggning av dina kunskaper och förutsättningar. Beroende på din studiebakgrund och andra erfarenheter placeras du på rätt studieväg.

Studieväg 1

är för dig som gått i skolan kort tid. Om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål kan du börja på studieväg 1. Studieväg 1 innehåller kurs A-D.

Studieväg 2

är för dig som gått grundskola eller gymnasium. Studieväg 2 innehåller kurs B-D.

Studieväg 3

är för dig som studerat på högskola eller universitet. Studieväg 3 innehåller kurs C-D.


Beroende på din studiebakgrund och dina kunskaper tar dina SFI-studier olika lång tid.

Utbildning i svenska för invandrare är inte CSN-berättigad.

Behov av stöd, anpassningar och/eller hjälpmedel.
Behöver du extra stöd och hjälp med dina studier kan du kontakta Resurscenter Vux.

Sidan uppdaterades 2019-09-30 av Ise Andersson