Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildning i svenska för invandrare, SFI

Besöksadress

Expedition

Stallmästaregatan 6

Hässleholm


Besöksadress

Reception

Stallmästaregatan 5

Hässleholm


Postadress:

Hässleholms Kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling / T4vux

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20


Skicka ett meddelande till:

SFI, Utbildning i svenska för invandrare

Karta

  • Ingen giltig användare vald.

Du kan studera utbildning i svenska för invandrare (SFI) om du är invandrare över 16 år, och folkbokförd i Hässleholms kommun.

Ansökan

För att börja studera på SFI måste du personligen besöka vår reception på Stallmästaregatan 5 på T4-området och fylla i en ansökan.


Öppettider Reception SFI

Tisdag   8.30 - 11.30, 16.00 - 17.30

Torsdag 13.00 - 15.00

 

För frågor om din ansökan kontakta Joyce Andersson på telefon 0451-268017 eller skicka e-post till Joyce Andersson.

Studievägar på SFI

SFI gör en kartläggning av dina kunskaper och förutsättningar. Beroende på din studiebakgrund och andra erfarenheter placeras du på rätt studieväg.

Studieväg 1

är för dig som gått i skolan kort tid. Om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål kan du börja på studieväg 1. Studieväg 1 innehåller kurs A-D.

Studieväg 2

är för dig som gått grundskola eller gymnasium. Studieväg 2 innehåller kurs B-D.

Studieväg 3

är för dig som studerat på högskola eller universitet. Studieväg 3 innehåller kurs C-D.


Beroende på din studiebakgrund och dina kunskaper tar dina SFI-studier olika lång tid.

Utbildning i svenska för invandrare är inte CSN-berättigad.

Behov av stöd, anpassningar och/eller hjälpmedel.
Behöver du extra stöd och hjälp med dina studier kan du kontakta Resurscenter Vux.

Sidan uppdaterades 2019-08-12 av Ise Andersson

Karta

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun