Utbildning i svenska för invandrare, SFI

 

Madleine Nilsson

Rektor

Telefon: 0451-26 80 14

 

Cecilia J Karlsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0451-26 68 27


Organisationsnr: 212000-0985


Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

e-post: sfi@hassleholm.se

 Postadress:

Hässleholms Kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling / SFI

281 80 Hässleholm

SFI - Svenska för invandrare

Viktig information om ansökningar till SFI vid Corona-restriktioner

Våra lokaler är stängda tills vidare.

Läs mer på sidan Ansökningar under tiden för stängda lokaler pga Covid-19Du kan studera svenska för invandrare (SFI) hos oss om du är över 16 år, och folkbokförd i Hässleholms kommun.

Ansökan

För att börja studera på SFI måste du besöka vår skola på Stallmästaregatan 5 på T4-området och fylla i en ansökan.


Öppettider för ansökningar till SFI

Tisdag   10:00 - 12.00, 16.00 - 17.30


Har du frågor?

Kontakta Viveka Dahlkvist.

Telefon 0451-26 68 40 eller e-post till Viveka Dahlkvist.

Kurser och studievägar inom SFI

Inom SFI finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3).

Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

 

Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

 

Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.

 

Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Utbildning i svenska för invandrare är inte CSN-berättigad.

Sidan uppdaterades