Utbildning i svenska för invandrare, SFI

 

Madleine Nilsson

Rektor

Telefon: 0451-26 80 14

 

Cecilia J Karlsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0451-26 68 27


Organisationsnr: 212000-0985


Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

e-post: sfi@hassleholm.se

 Postadress:

Hässleholms Kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling / SFI

281 80 Hässleholm

SFI - Svenska för invandrare

Öppettider under jul- och nyårshelgen.

Sista dag för ansökningar 2021 till SFI är 21 december kl. 10-12 och 16:00-17:30.

Receptionen öppnar igen för ansökningar tisdagen 11 januari.

Skolans lokaler är stängda fr.o.m. 23 december t.o.m. 10 januari.

Undantaget om man har bokat tid med någon.

Ingen undervisning på plats mellan 22 december-11 januari.

Eleverna startar igen 12 januari.

 

Har du flyttat till Sverige och vill lära dig prata, läsa och skriva på svenska? Svenska för invandare (SFI) ger grundläggande kunskaper i det svenska språket och samhället.

Ansökan till SFI

För att ansöka till SFI är du välkommen att personligen komma till Skolhuset på Stallmästaregatan 5 i Hässleholm.

Öppettider:

Tisdagar: 10:00-12:00 och 16:00-17:30

För att ansöka skall du vara folkbokförd i Hässleholms Kommun.

Du måste vara över 16 år.

För att ansöka vill vi att du har med personnummer och id-kort.

Ni pratar på svenska, engelska eller på ditt modersmål, med hjälp av en anhörig eller vän som kan svenska.

Om du har ett samordningsnummer istället för ett personnummer vill vi att du har med ett papper från Skatteverket.

Vid ansökningstillfället träffar du vår studie- och yrkesvägledare Cecilia Jacobsson som även upprättar en studieplan .


Under en övergångsperiod kan du också ansöka via mail/telefon.

Mer information om att ansöka via telefon

Inom SFI finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar.

Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.


Studieväg 1

Riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.


Studieväg 2

Riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.


Studieväg 3

Vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

 

Utbildning i svenska för invandrare är inte CSN-berättigad.

Yrkes-Sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger dig också en möjlighet att lära dig hur arbetsmarknaden och ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete, vidare studier eller företagande.

Mer om Yrkes-SFI Länk till annan webbplats.

Du som är bosatt i Sverige och redan har kunskaper i svenska och vill ha betyg från utbildning i svenska för invandrare har möjlighet att genomgå prövning på kurs B, C eller D.

Mer om särskild prövning Länk till annan webbplats.

Har du frågor om våra utbildningar, ansökan, eller funderingar kring studier på SFI?


Välkommen att kontakta:


Viveka Dahlkvist, Bitr. rektor

Telefon 0451-26 68 40

E-post Viveka Dahlkvist


Cecilia Jacobsson, Studie- och yrkesvägledare

Telefon 0451-26 68 27

E-post Cecilia Jacobsson


Mer om studie- och yrkesvägledning

Behöver du stöd eller hjälpmedel i dina studier? Hjälp att hantera inlärningssvårigheter eller funderingar kring studiestrategier?

Vår specialpedagog stöttar dig i studierna Länk till annan webbplats.


Här finns vi

Våra utbildningslokaler finns på Stallmästaregatan 5 i Hässleholm.

Hitta till våra utbildningslokaler Länk till annan webbplats.


Mer information

Sidan uppdaterades