Kvalitetsarbete i förskola och skola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 23 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Vision, mål och kvalitetsarbete

  • Ingen giltig användare vald.

Förskolor och skolor rapporterar årligen in statistik till bland annat Skolverket. Det finns därför många möjligheter att jämföra våra verksamheters resultat med andra kommuners. Det är dock viktigt att notera att alla kvalitetsaspekter täcks inte in av statistiska underlag.

Enligt Skollagen ska såväl huvudmannen som förskolechefer och rektorer systematiskt planera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolor och skolor. Kvalitet i förskola och skola handlar om i vilken utsträckning som verksamheten förverkligar nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter ständig kvalitetsutveckling.

 

Barn- och utbildningsnämndens mål

Barn- och utbildningsnämnden antog målPDF (pdf, 7.3 MB) för sin verksamhet våren 2016.


Mer information

Sidan uppdaterades 2019-04-22