Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsarbete i förskola och skola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 23 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Skicka ett meddelande till:

Vision, mål och kvalitetsarbete

  • Ingen giltig användare vald.

Förskolor och skolor rapporterar årligen in statistik till bland annat Skolverket. Det finns därför många möjligheter att jämföra våra verksamheters resultat med andra kommuners. Det är dock viktigt att notera att alla kvalitetsaspekter täcks inte in av statistiska underlag.

Enligt Skollagen ska såväl huvudmannen som förskolechefer och rektorer systematiskt planera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolor och skolor. Kvalitet i förskola och skola handlar om i vilken utsträckning som verksamheten förverkligar nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter ständig kvalitetsutveckling.

 

Barn- och utbildningsnämndens mål

Barn- och utbildningsnämnden antog nya målPDF (pdf, 7.3 MB) för sin verksamhet våren 2016.

 

Mer information

Sidan uppdaterades 2018-11-27 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun