Synpunkter på förskolan eller den pedagogiska omsorgen.

Våra förskolor och dagbarnvårdare arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet är det viktigt att du framför dem. Då bidrar du till att göra verksamheten ännu bättre.

Synpunkter på kommunal förskola eller pedagogisk omsorg

Om du har synpunkter eller klagomål på en kommunal förskola/pedagogisk omsorg, så gör du på följande sätt:


1. Prata med förskolans personal eller dagbarnvårdaren

Om du inte är nöjd med det stöd som ditt barn får eller har andra synpunkter på verksamheten, vänder du dig till förskolans personal eller den enskilde dagbarnvårdaren.


2. Kontakta rektorn

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd, som du önskar av förskolans personal eller dagbarnvårdaren, tar du kontakt med rektorn. På förskolans/pedagogiska omsorgens webbplats finns kontaktuppgifter.


3. Kontakta barn- och utbildningsnämnden

Om du fortfarande inte är nöjd, så kan du lämna synpunkter och klagomål skriftligt till Barn- och utbildningsnämnden. Dina synpunkter skickas både till rektorn och nämnden.

Lämna synpunkter på vår verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Offentlighetsprincipen gäller, när du kontaktar Hässleholms kommun. Det innebär att all skriftlig kontakt är en allmän handling som registreras och kan komma att lämnas ut.


Du kan lämna synpunkter och klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling måste du lämna namn och kontaktuppgifter. Då kontaktas du snarast möjligt dock senast inom två veckor efter att förvaltningen har tagit emot dina synpunkter. 


Synpunkter på en fristående förskola

Är det synpunkter eller klagomål som gäller en fristående förskola, så hittar du kontaktuppgifter på den förskolans webbplats. Är du inte nöjd kan du vända dig till Hässleholms kommun som är tillsynsmyndighet för den fristående förskolan.  Lämna synpunkter på vår verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades