Synpunkter och klagomål på skolan

Våra skolor arbetar med att ständigt utveckla verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet är det viktigt att du framför dem. Då bidrar du till att göra den ännu bättre.

Kommunal skola

1. Kontakta ansvarig lärare eller mentor/klassföreståndare

Om du inte är nöjd med det stöd skolan ger, upplever svårigheter i skolarbetet eller har andra synpunkter på vår verksamhet, vänder du dig till ansvarig lärare eller mentor/klassföreståndare. Även kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare kan vara till hjälp. Kontaktuppgifter finns på skolans webbplats och/eller i Schoolsoft.


2. Kontakta biträdande rektor eller rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd, som du önskar av läraren eller mentorn/klassföreståndaren, kan du ta kontakt med biträdande rektor eller rektor. På skolans webbplats och i SchoolSoft finns kontaktuppgifter till skolledarna.


3. Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Om du fortfarande inte är nöjd, så kan du lämna synpunkter och klagomål skriftligt till Barn- och utbildningsnämnden. Dina synpunkter skickas dels till rektor och dels till nämnden.

Lämna synpunkter på vår verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Offentlighetsprincipen gäller, när du kontaktar Hässleholms kommun. Det innebär att all skriftlig kontakt blir en allmän handling, registreras och kan komma att lämnas ut.


Du kan lämna synpunkter och klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling måste du lämna namn och kontaktuppgifter. Då kontaktas du snarast möjligt dock senast inom två veckor efter att förvaltningen har tagit emot dina synpunkter. 


Fristående skola eller skola i annan kommun

Om du har synpunkter eller klagomål som gäller en fristående skola eller en kommunal skola i en annan kommun, så hittar du kontaktuppgifter på den skolans webbplats. Hässleholms kommun har inte ansvar för verksamheten på de skolorna.


Fristående fritidshem

Är det synpunkter eller klagomål som gäller ett fristående fritidshem, så hittar du kontaktuppgifter på fritidshemmets webbplats (se skolans webbplats). Är du inte nöjd kan du vända dig till Hässleholms kommun, som är tillsynsmyndighet för det fristående fritidshemmet.    

Lämna synpunkter på vår verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.              

Sidan uppdaterades