Synpunkter på verksamheten

Våra förskolor, dagbarnvårdare, skolor och fritidshem arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete för att ge dig en så bra verksamhet som möjligt. Om du har positiva eller negativa synpunkter på verksamheten, är det viktigt att du framför dem, eftersom du då kan bidra till att göra verksamheten ännu bättre

Synpunkter på förskolan eller den pedagogiska omsorgen

Här hittar du information om hur du gör, om du vill lämna positiva eller negativa synpunkter eller förbättringsförslag på verksamheten i en förskola eller pedagogisk verksamhet.

Synpunkter på förskola eller pedagogisk omsorg


Synpunkter på skolan och fritidshemmet

Här hittar du information om hur du gör, om du vill lämna positiva eller negativa synpunkter eller förbättringsförslag på verksamheten i en skola eller ett fritidshem.

Synpunkter på skola eller ett fritidshem


Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet alla landets förskolor och skolor. Alla kan lämna klagomål på förskolan, fritidshemmet eller skolan till Skolverket.


Sidan uppdaterades