Synpunkter och klagomål

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Förvaltningschef

Rolf Bengtsson, tf förvaltningschef

Telefon: 0451-26 84 83


Skicka meddelande till

Synpunkter och klagomål på förskolan eller den pedagogiska omsorgen.

Våra förskolor och dagbarnvårdare arbetar med att ständigt utveckla verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet är det viktigt att du framför dem. Då bidrar du till att göra den ännu bättre.

Synpunkter på kommunal förskola eller pedagogisk omsorg

Om du har synpunkter eller klagomål på en kommunal förskola/pedagogisk omsorg, så gör du på följande sätt:


1. Prata med förskolans personal eller dagbarnvårdaren

Om du inte är nöjd med det stöd som ditt barn får eller har andra synpunkter på verksamheten, vänder du dig till förskolans personal eller den enskilde dagbarnvårdaren.


2. Kontakta förskolechefen

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd, som du önskar av förskolans personal eller dagbarnvårdaren, tar du kontakt med förskolechefen. På förskolans/pedagogiska omsorgens webbplats finns kontaktuppgifter.


3. Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Om du fortfarande inte är nöjd, så kan du lämna synpunkter och klagomål skriftligt till Barn- och utbildningsnämnden. Fyll i detta webbformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som även finns på förskolornas/pedagogiska omsorgens egna webbplatser. Dina synpunkter skickas både till förskolechefen och nämnden.


Offentlighetsprincipen gäller, när du kontaktar Hässleholms kommun. Det innebär att all skriftlig kontakt registreras som allmän handling.


Du kan lämna synpunkter och klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling måste du lämna namn och kontaktuppgifter. Då kontaktas du snarast möjligt dock senast inom två veckor efter att förvaltningen har tagit emot dina synpunkter. 


Synpunkter på en fristående förskola

Är det synpunkter eller klagomål som gäller en fristående förskola, så hittar du kontaktuppgifter på den förskolans webbplats. Är du inte nöjd kan du vända dig till kommunen, som är tillsynsmyndighet för den fristående förskolan. 

Sidan uppdaterades 2018-12-27 av Gunvor Borre