Synpunkter och klagomål

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Förvaltningschef

Rolf Bengtsson, förvaltningschef

Telefon: 0451-26 84 83


Skicka meddelande till

Synpunkter och klagomål

Våra förskolor, dagbarnvårdare, skolor och fritidshem arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete för att göra en så bra verksamhet som möjligt. Om du har positiva synpunkter eller klagomål på verksamheten är det viktigt att du framför dem, eftersom då kan du bidra till att göra verksamheten ännu bättre.

Synpunkter på förskolan eller den pedagogiska omsorgen

Här hittar du information om hur du gör, om du vill framföra positiva synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på verksamheten i en förskola eller pedagogisk omsorg.

 

Synpunkter på skolan och fritidshemmet

Här hittar du information om hur du gör, om du vill framföra positiva synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på verksamheten i en skola eller ett fritidshem.


Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet alla landets förskolor och skolor och dit kan alla anmäla klagomål på förskolan, fritidshemmet eller skolan.


Sidan uppdaterades 2019-10-04