PRAO årskurs 8

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

PRAO står för praktisk arbetslivsorientering. Du har PRAO under en vecka i årskurs 8.

När du går i årskurs 8 får du möjlighet att vara på en arbetsplats under en vecka. Du söker själv efter en arbetsplats, som du är intresserad av att vara på. Du anmäler till din studie- och yrkesvägledare på vilken arbetsplats som du ska göra din PRAO. Skolan tar kontakt med arbetsplatsen innan du börjar på PRAO.


Mat

Du har möjlighet att äta lunch på den skola, som ligger närmast din PRAO-plats. Om det inte finns en skola inom gångavstånd, så kan du ansöka om ersättning för lunch.


Resor

Du kan ansöka om ersättning för resor, om

  • du har mer än 5 km mellan den adress, där du är folkbokförd, och PRAO-platsen
    och
  • det saknas allmänna kommunikationer. 


Arbetsmiljö

Det är viktigt att arbetsmiljön är säker på en arbetsplats, som tar emot dig under PRAO. Huvudmannen för skolan och arbetsplatsen har tillsammans ansvar för din arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har tagit fram regler för minderårigas arbetsmiljö. Vissa arbetsuppgifter och arbetstider är inte tillåtna för dig, som inte har fyllt 18 år. 


Innan du startar din PRAO gör skolan och arbetsgivaren en riskbedömning och vidtar åtgärder som eventuellt behövs. Om du skadar dig under din PRAO finns möjlighet till ersättning för personskada.

Sidan uppdaterades 2020-01-27