Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:
Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm


Telefon 0451-26 72 25

 

Arbetsmarknad & kompetensutveckling

Stobygatan 5

Hässleholm


Telefon 0451-26 85 75

Samordnare utbildning - näringsliv

Liselotte Magnusson

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholm


Telefon: 0451-26 86 26


Skicka meddelande till:

Arbetsplatsförlagt Lärande, APL

APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Det är en viktig del av utbildningen på gymnasieskolans yrkesprogram.

APL - en viktig del av utbildningen på yrkesprogram

Går du på ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL under gymnasietiden. Den genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. APL är kopplat till kurser på ditt gymnasieprogram. Gymnasieskolan ansvarar för att du uppnår en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att du ska vara väl förberedd för yrkeslivet.


Elever i gymnasiesärskolan har minst 22 veckors APL. Alla elever har individuellt planerad APL. Detta betyder att tidpunkt och längd varierar utifrån elevens och arbetsplatsens behov och önskemål. Eleverna i framförallt årskurs 3 och 4 har mycket APL.


Arbetsmiljö

Det är viktigt att arbetsmiljön är säker på en arbetsplats, som tar emot dig under APL. Huvudmannen för skolan och arbetsplatsen har tillsammans ansvar för din arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har tagit fram regler för minderårigas arbetsmiljö. Vissa arbetsuppgifter och arbetstider är inte tillåtna för elever, som inte har fyllt 18 år. Innan du startar din APL gör skolan och arbetsgivaren en riskbedömning och vidtar åtgärder som eventuellt behövs. Om en elev skadar sig under sin APL finns möjlighet till ersättning för personskada.


Planering av APL

Du ska ha en APL-handledare på arbetsplatsen. Lärare och APL-handledare lägger upp en plan för vilket lärande, som ska ske på arbetsplatsen och hur lärandet ska bedömas och återkopplas. När du börjar din APL vet du vilka delar av utbildningen som kommer att genomföras på arbetsplatsen.


Du har olika långa APL-perioder under dina tre år på gymnasieskolan. På några yrkesprogram har du APL under en eller flera dagar varje vecka, medan andra yrkesprogram har APL samtliga dagar under några veckor.


Handledarutbildning

Vi erbjuder årligen utbildning till våra handledare.

Sidan uppdaterades