Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkan Skola - Arbetsliv

Postadress 

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Telefon: 0451-26 86 26

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5

Hässleholm


Telefon: 0451-26 85 75


Samordnare utbildning - näringsliv

Therese Möller

 


Telefon: 0451-26 86 26

Skicka meddelande till

Samverkan Skola-Arbetsliv

Skolan har ett nära samarbete med många arbetsplatser i vår region, men vi arbetar ständigt med att utöka kontakterna med näringslivet.

Samverkansformer


Praktik/Arbetsplatsförlagd utbildning

PRAO 

Elever i årskurs 8 har PRAO, Praktisk arbetslivsorientering, under en vecka.


Det finns många vinster med PRAO. Elever får bland annat

  • praktisk erfarenhet av arbetslivet.
  • en första kontakt med arbetslivet.
  • hjälp med sitt studie- och yrkesval.
  • ökad självkännedom.


APL 

Elever på gymnasieskolans yrkesprogram har minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande.


Det förekommer även några veckors APL på Ekonomiprogrammet och på Teknikprogrammets inriktning Design och produktutveckling.


Gymnasieingenjörsutbildningen (fjärde året på Teknikprogrammet) har tio veckors APL.


Elever på gymnasiesärskolan har minst 22 veckors APL. 


Det arbetsplatsförlagda lärandet sker på arbetsplatser i Sverige eller utomlands. APL ger eleverna viktig yrkeskunskap.

Studiebesök på arbetsplatser

Skolorna gör studiebesök på arbetsplatser för att ge eleverna kunskap om vilka yrken som finns, hur samhället är uppbyggt och kunskap om omvärlden.


Har du möjlighet att ta emot studiebesök på din arbetsplats går det bra att anmäla det i formuläret nedan.


Företag/arbetsplatser kommer till skolan

Här kommer någon från yrkeslivet till skolan för att prata om sitt yrke och sin arbetsplats. Syftet är samma som vid studiebesök men det kan passa de arbetsplatser som till exempel har farliga miljöer bättre.


Har du möjlighet att komma till någon skola och berätta om ditt yrke och din arbetsplats går det bra att anmäla det i formuläret nedan.


Programråd

Alla yrkesprogram har programråd, som träffas några gånger per år. I programråden ingår representanter för skolledning, lärare, elever, arbetsplatser och Barn- och utbildningsnämnden.


Projekt: Framtiden teknikutbildningar i Hässleholms kommun

I Hässleholms kommun har vi sedan 2011 ett pågående projekt som arbetar med samverkansformer mellan skolan och arbetslivet för att främja kompetensförsörjningen på den regionala arbetsmarknaden.


Kontaktuppgifter till skolorna hittar du under kontakter längst upp på webbsidan.

Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Kenneth Englund

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun