Samverkan Skola - Arbetsliv

Postadress 

 

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Telefon: 0451-26 70 00 växel

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5

Hässleholm


Telefon: 0451-26 85 75

Samverkan Skola-Arbetsliv

Skolan har ett nära samarbete med många arbetsplatser i vår region, men vi arbetar ständigt med att utöka kontakterna med näringslivet.

Praktisk arbetslivsorientering, PRAO

Elever i årskurs 8 har PRAO, praktisk arbetslivsorientering, under två veckor.


Det finns många vinster med PRAO. Elever får bland annat

  • praktisk erfarenhet av arbetslivet.
  • en första kontakt med arbetslivet.
  • hjälp med sitt studie- och yrkesval.
  • ökad självkännedom.


Arbetsplatsförlagd utbildning, APL

Elever på gymnasieskolans yrkesprogram har minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande.


Det förekommer även några veckors APL på Ekonomiprogrammet och på Teknikprogrammets inriktning Design och produktutveckling.


Gymnasieingenjörsutbildningen (fjärde året på Teknikprogrammet) har tio veckors APL.


Elever på gymnasiesärskolan har minst 22 veckors APL. 


Det arbetsplatsförlagda lärandet sker på arbetsplatser i Sverige eller utomlands. APL ger eleverna viktig yrkeskunskap.

Studiebesök på arbetsplatser

Skolorna gör studiebesök på arbetsplatser för att ge eleverna kunskap om vilka yrken som finns, hur samhället är uppbyggt och kunskap om omvärlden.


Har du möjlighet att ta emot studiebesök på din arbetsplats går det bra att anmäla det i formuläret nedan.


Företag/arbetsplatser kommer till skolan

Här kommer någon från yrkeslivet till skolan för att prata om sitt yrke och sin arbetsplats. Syftet är samma som vid studiebesök men det kan passa de arbetsplatser som till exempel har farliga miljöer bättre.


Har du möjlighet att komma till någon skola och berätta om ditt yrke och din arbetsplats går det bra att anmäla det i formuläret nedan.


Programråd

Alla yrkesprogram har programråd, som träffas några gånger per år. I programråden ingår representanter för skolledning, lärare, elever, arbetsplatser och Barn- och utbildningsnämnden.


Sidan uppdaterades