Studie- och yrkesvägledning

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning ingår som en viktig del av skolans arbete.

Studie- och yrkesvägledning är en del i skolans arbete, från årskurs 1 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet. Arbetet ser ut på olika sätt utifrån åldersgruppen. Detta sker genom inslag av olika kontakter med arbetsliv och uppgifter knutna till yrken.


Mer information om hur vi arbetar med studie- och yrkesvägledning som en del av skolans arbete finns i vår verksamhetsplanPDF (pdf, 669.2 kB).


För de elever som går i årskurs 7 och uppåt finns det en studie- och yrkesvägledare som hjälper dig inför utbildnings- och yrkesval.


 

I vägledningsprocessen får du hjälp med följande frågor:


Vem är jag?

Du får hjälp att fundera över din "nu situation" för att kunna se klarare på dig själv och dina möjligheter. Du får bland annat fundera över vad du är bra på och vad du absolut inte tycker om att göra.


Vad finns det för alternativ för mig?

Utifrån dina intressen och möjligheter hjälper studie- och yrkesvägledaren dig att se vilka alternativ som finns och vad de innebär.


Hur når jag målen?

När du vet vad du vill, får du hjälp med att göra upp en plan över vad som behöver göras för att uppnå ditt mål.


Hjälp med enstaka frågor

Du som vet vilka val du vill göra kanske bara behöver hjälp med enstaka frågor som exempelvis ansökningstider och behörigheter. Studie- och yrkesvägledarna finns till för dig och dina frågor. Du kan även ställa frågor till en studie- och yrkesvägledare under kvällstid måndag till torsdag på Skånegys SYV-chattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktuppgifter till SYV

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare hittar du under respektive skola.

Mer information

Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i Hässleholms kommunPDF (pdf, 669.2 kB)

Sidan uppdaterades 2019-02-27 av Gunvor Borre