Rörelsehinder

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

E-post: bun@hassleholm.se

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75

Skicka ett meddelande till:

Utvecklingsstörning

Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning får en individuellt anpassad utbildning. Särvux är för vuxna med utvecklingsstörning.

Särskola

Grundsärskolansöppnas i nytt fönster klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå där eleverna befinner sig. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som erbjuds i grundskolan. Inom grundsärskolan finns också träningsskola för den grupp av elever som har behov av mest stöd. Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du är över 20 år kan du studera på särvux.

Om du har frågor, vänd dig till...

  • rektor på T4 grundsärskola.
    Se kontaktrutan på denna webbsida.
  • rektor för Norrängsskolans gymnasiesärskola.
    Se kontaktrutan på denna webbsida.

Sidan uppdaterades 2020-04-07