Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till barn och elever

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00


Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Tilläggsbelopp

Alla förskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i ett grundbelopp. För barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd finns ett tilläggsbelopp. Det är förskolechef eller rektor som skickar in en ansökan om tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.


Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn eller en enskild elev och ha samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar.


Du hittar ansökningsblanketten längst ned på sidan under Mer information. Rektor eller förskolechef skickar ansökan till Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun. Adressuppgifter finns på blanketten

Sidan uppdaterades 2018-10-31 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun