Stöd till barn och elever

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00Biträdande förvaltningschef

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75

Skicka ett meddelande till:

Tilläggsbelopp

Alla fristående förskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i ett grundbelopp. För barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd finns ett tilläggsbelopp. Det är rektor som skickar in en ansökan om tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.


Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn eller en enskild elev och ha samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar.


Du hittar ansökningsblanketten längst ned på sidan under Mer information. Rektor skickar ansökan till Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun. Adressuppgifter finns på blanketten

Sidan uppdaterades 2020-09-16