Synnedsättning

Stöd och råd

Vid behov av stöd kontaktar skolans specialpedagog synhabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för specialpedagogiskt stöd. Här kan eleven och skolan få stöd med hjälpmedel och pedagogisk rådgivning.


Om du har frågor, vänd dig till

  • rektor för din förskola eller skola

Sidan uppdaterades