Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Synnedsättning

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm


Växel: 0451-26 70 00

Synnedsättning

  • Ingen giltig användare vald.

Vid behov av stöd kontaktar skolans specialpedagog synhabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för specialpedagogiskt stöd. Här kan eleven och skolan få stöd med hjälpmedel och pedagogisk rådgivning.


Om du har frågor, vänd dig till

  • förskolechefen
  • rektor för din skola


Sidan uppdaterades 2018-01-08 av Gunvor Borre

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun