Synnedsättning

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

E-post: bun(snabel-a)hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75

 

Synnedsättning

  • Ingen giltig användare vald.

Vid behov av stöd kontaktar skolans specialpedagog synhabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för specialpedagogiskt stöd. Här kan eleven och skolan få stöd med hjälpmedel och pedagogisk rådgivning.


Om du har frågor, vänd dig till

  • förskolechefen
  • rektor för din skola


Sidan uppdaterades 2020-04-07