Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till barn och elever

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00


Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Stor frånvaro

Här hittar du riktlinjer för att främja närvaron i fristående skolor, ärendegång vid inrapportering av ogiltig frånvaro för elever i fristående skolor samt en blankett för anmälan till Barn- och utbildningsnämnden av elev med ogiltig frånvaro.

Sidan uppdaterades 2016-11-28 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun