Stöd till barn och elever

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75

Skicka ett meddelande till:

Stor frånvaro

Här hittar du riktlinjer för att främja närvaron i fristående skolor, ärendegång vid inrapportering av ogiltig frånvaro för elever i fristående skolor samt en blankett för anmälan till Barn- och utbildningsnämnden av elev med ogiltig frånvaro.

Sidan uppdaterades 2016-11-28 av Gunvor Borre