Rörelsehinder

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

E-post: bun@hassleholm.se

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75

Skicka ett meddelande till:

Rörelsehinder

  • Ingen giltig användare vald.

Tillgänglig förskola och skola

Barn och elever med fysisk funktionsvariation har rätt att få en anpassad undervisning och särskilt stöd vid behov. 


Rektor har det yttersta ansvaret för att verksamheten organiseras utifrån barn och elevers funktionsvariationer.

Frågor

Prata med rektorn på din förskola eller skola om du har frågor om tillgänglighet.

Sidan uppdaterades 2020-08-06