Rörelsehinder

Tillgänglig förskola och skola

Barn och elever med fysisk funktionsvariation har rätt att få en anpassad undervisning och särskilt stöd vid behov. 


Rektor har det yttersta ansvaret för att verksamheten organiseras utifrån barn och elevers funktionsvariationer.

Frågor

Prata med rektorn på din förskola eller skola om du har frågor om tillgänglighet.

Sidan uppdaterades