Rörelsehinder

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

E-post: bun@hassleholm.se

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75

Skicka ett meddelande till:

Rörelsehinder

  • Ingen giltig användare vald.

Tillgänglig förskola/skola

Liksom alla barn/elever har även barn/elever med fysisk funktionsnedsättning rätt att få en anpassad undervisning och särskilt stöd vid behov. Det är individuellt hur en fysisk funktionsnedsättning påverkar barnets/elevens förutsättningar att delta i verksamheten.


Rektor har det yttersta ansvaret för att verksamheten organiseras utifrån barnets/elevens behov.


Bristande tillgänglighet

Barn/elever med funktionsnedsättningar som upplever att stödet brister kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

 

2015 skärptes diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet infördes som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Läs mer om bristande tillgänglighet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor

Prata med rektorn på din förskola eller skola om du har frågor om tillgänglighet.

Sidan uppdaterades 2020-01-09