Rörelsehinder

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

E-post: bun@hassleholm.se

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75

Skicka ett meddelande till:

Rörelsehinder

  • Ingen giltig användare vald.

Tillgänglig förskola/skola

Liksom alla barn/elever har även barn/elever med fysisk funktionsnedsättning rätt att få en anpassad undervisning och särskilt stöd vid behov. Det är individuellt hur en fysisk funktionsnedsättning påverkar barnets/elevens förutsättningar att delta i verksamheten.


Rektor har det yttersta ansvaret för att verksamheten organiseras utifrån barnets/elevens behov.


Bristande tillgänglighet

Den 1 januari 2015 skärptes diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet infördes som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Läs mer om bristande tillgänglighet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Barn/elever med funktionsnedsättningar som upplever att stödet brister kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Frågor

Prata med rektorn på din förskola eller skola om du har frågor om tillgänglighet.

Sidan uppdaterades 2019-07-04