Stöd till barn och elever

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00Biträdande förvaltningschef

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75

Skicka ett meddelande till:

Problematisk frånvaro

Här hittar du riktlinjer för att främja närvaron i fristående skolor, ärendegång vid inrapportering av frånvaro för elever i fristående skolor, samt en blankett för anmälan till barn- och utbildningsnämnden av elev med frånvaro.

Sidan uppdaterades 2020-10-19