Problematisk frånvaro

Här hittar du riktlinjer för att främja närvaron i fristående skolor, ärendegång vid inrapportering av frånvaro för elever i fristående skolor, samt en blankett för anmälan till barn- och utbildningsnämnden av elev med frånvaro.

Sidan uppdaterades