Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neuropsykiatrisk problematik

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00


Rektor

Jan Zettergren

Telefon 0451-26 89 42

Rektor

Pär Hansson

Telefon 0451-26 76 43

Skicka ett meddelande till:

Neuropsykiatrisk problematik

Grundskolan och Gymnasieskolan

Om du har frågor kring neuropsykiatrisk problematik för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vänder du dig till skolans rektor eller specialpedagog. Du hittar kontaktuppgifter i respektive skolas kontaktruta


Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Kenneth Englund

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun