Når inte kunskapskraven

Om du som elev har svårt att nå kunskapskraven för din utbildning, kan det vara så att du behöver särskilt stöd på skolan.

Det finns stöd att få!


Elevhälsan

kan erbjuda stöd på olika sätt. Elevhälsan arbetar för att skapa så goda förutsättningar för studier som möjligt. Stödet kan vara tillfälligt eller under hela skoltiden.

Mer information om Elevhälsan


Lovskola

Om du har svårt att få godkända betyg finns lovskola på sommaren. Sommarskolan är frivillig. Den riktar sig till dig som går i grundskolan i Hässleholm och behöver få godkänt betyg i ett särskilt ämne.

Om du har frågor, vänd dig till

  • specialpedagogen eller rektorn på din skola.

Sidan uppdaterades