Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Modersmål

  • Ingen giltig användare vald.

Om du har ett annat modersmål än svenska, kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet under förutsättning att alla villkor är uppfyllda.

Modersmål i grundskolan

Vem kan få modersmålsundervisning?

Du kan få modersmålsundervisning om

  • du har ett annat språk än svenska som modersmål
  • minst en av dina föräldrar har ett annat modersmål än svenska
  • språket används dagligen i hemmet och du har grundläggande kunskaper i språket.

Förutsättningar för att du ska få modersmålsundervisning är

  • att minst fem elever i kommunen önskar läsa samma språk och
  • att det finns en lämplig lärare i språket.


I grundskolan kan modersmål läsas som elevens val eller som språkval. Modersmål ger INTE meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan.


Anmälan och avanmälan (görs av elevens vårdnadshavare)

Jag vill göra en anmälan för elev i grundskolan

Fyll i, skriv under och lämna anmälningsblankettenPDF (pdf, 41.7 kB) till elevens skola.


Jag vill göra en avanmälan för elev i grundskolan.

Fyll i, skriv under och lämna blanketten "Avanmälan"PDF (pdf, 44.7 kB) till elevens skola.


Modersmål i gymnasieskolan

På gymnasiet har ämnet modersmål två kurser - Modersmål 1 och Modersmål 2. Modersmål kan läsas som individuellt val eller som utökat program. Det kan inte ersätta svenska eller engelska. Modersmål ger INTE meritpoäng vid ansökan till högskolor och universitet.


Anmälan och avanmälan

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola, om du vill läsa modersmål eller avbryta en sådan kurs.


Modersmål i förskolan

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står: "Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål".


Barn i förskolan har inte rätt till språkstimulering med hjälp av en modersmålspedagog. Däremot arbetar förskolorna i Hässleholms kommun på ett medvetet sätt med språkstimulering för alla barn. Ljungdala förskolor i Hässleholm (Fyrklövern, Lyckoklövern, Gärdsmygen) och Backstugans förskola i Stoby har ett projekt med inriktning mot flerspråkighet i förskolan.


Om du har frågor, vänd dig till...

  • förskolechefen på din förskola.
  • ansvarig för modersmål på grundskolan - se kontaktrutan.
  • rektor på gymnasieskolan.

Sidan uppdaterades 2015-04-14 av Magnus Lindstrand

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube