Olyckor och kriser

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Olyckor och kriser

  • Ingen giltig användare vald.

Förskolan och skolan arbetar ständigt med att förebygga kriser och olyckor. Trots detta inträffar det ibland oförutsedda händelser där barn och elever skadas eller kriser uppstår som påverkar barn och elever.

Om något allvarligt händer

Varje förskola, fritidshem och skola har en plan för hur kriser ska hanteras. I varje förskole- och rektorsområde finns lokala krisgrupper. I krissituationer är det rektor som sammankallar och informerar personalen.

 

Krisledningsgrupper finns också på förvaltningsnivå och kommunnnivå.

 

När inte dessa resurser räcker till så kan kommunens POSOM-grupp vara ett stöd (POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande).


Olycksfallsförsäkring

Hässleholms kommun har tecknat en olycksfallsförsäkringöppnas i nytt fönster för barn och ungdomar som är folkbokförda i Hässleholms kommun.


Om du har frågor, vänd dig till...

  • skolans rektor.
    Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan på skolans webbplats.

Sidan uppdaterades 2019-12-17