Olyckor och kriser

Förskolan och skolan arbetar ständigt med att förebygga kriser och olyckor. Trots detta inträffar det ibland oförutsedda händelser där barn och elever skadas eller kriser uppstår som påverkar barn och elever.

Om något allvarligt händer

Varje förskola, fritidshem och skola har en plan för hur kriser ska hanteras. I varje förskole- och rektorsområde finns lokala krisgrupper. I krissituationer är det rektor som sammankallar och informerar personalen.


Krisledningsgrupper finns också på förvaltningsnivå och kommunnnivå.


När inte dessa resurser räcker till så kan kommunens POSOM-grupp vara ett stöd (POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande).

Läs mer om POSOM-gruppen.

 

Olycksfallsförsäkring

Hässleholms kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar som är folkbokförda i Hässleholms kommun.

Läs mer om olycksfallsförsäkring


Om du har frågor, vänd dig till

  • skolans eller förskolans rektor.

Sidan uppdaterades