Mobbning och kränkningar

Blir du eller någon du känner mobbad eller illa behandlad? Prata med din lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan på din skola som du litar på.

Vad är mobbning och vad är kränkning?

I de nationella styrdokumenten (skollagen andra lagar och  förordningar) används inte längre begreppet mobbning. Istället används kränkande behandling och trakasserier.


Kränkning eller kränkande behandling har samma betydelse som mobbning. Det är när ett barn eller en elevs värdighet kränks, när någon trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Det kan vara att bli utesluten ur kamratkretsen, bli illa behandlad och förtryckt. Kränkande behandling kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld.


Om kränkningar har samband med diskriminering kallas det för trakasserier.


Vad är diskriminering?

Diskriminering betyder att ett barn eller en elev missgynnas genom att bli sämre behandlad än någon annan, och att det har ett samband med de lagskyddade diskrimineringsgrunderna.


De lagskyddade diskrimineringsgrunderna är

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion och annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.


Om du har frågor, vänd dig till rektor på din skola.

Sidan uppdaterades