Mobbning, trygghet och säkerhet

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade.

Så arbetar vi för en trygg skola

Hot, våld och diskriminering får inte förekomma på något sätt och det ska alltid finnas någon att vända sig till för den som känner sig drabbad.


Alla förskolor och skolor arbetar förebyggande för att ingen ska bli mobbad eller diskriminerad. Men de arbetar på olika sätt. Till sin hjälp har de olika verktyg, bland annat en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska vara känd av alla, personal, barn/elever och föräldrar. Den ska följas upp och utvärderas varje år.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Mobbning och kränkningar

Blir du eller någon du känner mobbad eller illa behandlad? Prata med din lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan på din skola som du litar på.

Läs mer om mobbning och kränkningar

 

Olyckor och kriser

Varje förskola, fritidshem och skola har en plan för hur kriser ska hanteras.

Läs mer om hur vi hanterar olyckor och kriser


Om du har frågor, vänd dig till skolans rektor.

Sidan uppdaterades