Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobbning, trygghet och säkerhet

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00
Mobbning, trygghet och säkerhet

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade.

Hot, våld och diskriminering får inte förekomma på något sätt och det ska alltid finnas någon att vända sig till för den som känner sig drabbad.


Alla förskolor och skolor arbetar förebyggande för att ingen ska bli mobbad eller diskriminerad. Men de arbetar på olika sätt. Till sin hjälp har de olika verktyg, bland annat en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska vara känd av alla, personal, barn/elever och föräldrar. Den ska följas upp och utvärderas varje år.


Läs mer på förskolornas, fritidshemmens och skolornas egna webbplatser.


Om du har frågor, vänd dig till...

  • skolans rektor.
    Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan på skolans webbplats.


Sidan uppdaterades 2015-05-05 av Monica Olsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun