Intellektuell funktionsnedsättning

Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning får en individuellt anpassad utbildning. Särvux är för vuxna med utvecklingsstörning.

Särskola

Grundsärskolans klasser är mindre och erbjuder individuellt anpassat stöd för varje elev. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som erbjuds i grundskolan.

 

Inom grundsärskolan finns också träningsskola för de elever som har behov av omfattande stöd. Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan.


Om du är över 20 år kan du studera på lärvux.

Mer information om grundsärskolan

Träningsskola

Gymnasiesärskola

Lärvux

Om du har frågor, vänd dig till

  • rektor på T4 grundsärskola.
  • rektor för Norrängsskolans gymnasiesärskola.

Sidan uppdaterades