Hörselnedsättning

Om du har ett barn med hörselnedsättning så är Syrsans hörselförskola och Silviaskolan specialanpassade för ditt barn.

Silviaskolan

Silviaskolan erbjuder elever med hörselnedsättning och/eller cochlear implantat (CI) en F-9 grundskola med mycket god lärandemiljö. Förutom gedigen lärarkompetens har skolan en optimal ljud- och ljusmiljö, god kompetens inom hörsel, små undervisningsgrupper, samt modern hörselteknik.


Skolan byggdes och stod klar att invigas av drottning Silvia i januari 1993. Drottningen invigde skolan under pompa och ståt och gav den namnet Silviaskolan.
Läs om Silviaskolan


Vem får gå här?

Företrädesvis elever med hörapparat och/eller cochlear implantat. Vid mån av plats elever med annan hörselproblematik.

Upptagningsområdet är Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Eleverna kommer till skolan med buss, tåg eller taxi. För några elever är veckoboende i värdfamilj det bästa alternativet.


Syrsans hörselförskola

Syrsan är en förskola  för barn med hörselnedsättning och/eller cochlear implantat.

Förskolan erbjuder mindre barngrupp, pedagoger med specialkompetens, modern hörselteknik.
Upptagningsområdet är främst Skånes kommuner.


Hörselpedagoger

De förskolor, grundskolor och gymnasium i kommunen som har barn och elever med hörselnedsättning kan få stöd av en hörselpedagog för att kunna utveckla och anpassa lärandemiljön för ditt barn.

I kommunen finns ambulerande hörselpedagoger som stödjer integrerade hörselskadade elever i 15 kommuner i Skåne.


Om du har frågor, vänd dig till

  • Biträdande förskolechefen för Syrsans hörselförskola.
  • Förskolechefen på aktuell förskola.
  • Silviaskolans rektor.
  • Rektor på din skola.

Sidan uppdaterades