Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Modersmål och Svenska som andraspråk

Postadress
Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress
Barn- och utbildningsförvaltningen
Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00


Ansvarig för modersmålsundervisning

Paul Szabo

Telefon: 26 84 46

Skicka mail till

Flerspråkighet

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Modersmålsundervisning

Undervisning i ämnet modersmål har som mål att utveckla kunskaper i och om elevens modersmål. 


Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk ger dig med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala på svenska. Du kan läsa Svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasieskolan.


Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning är en stödåtgärd som skolan kan sätta in om eleven har behov av detta. Studiehandledning kan organiseras på olika sätt beroende av hur behovet ser ut.

Sidan uppdaterades 2018-08-09 av Kenneth Englund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun