Studie- och yrkesvägledare

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37


Skicka ett meddelande till:

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning ingår som en viktig del i skolans arbete.

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del av skolans arbete från årskurs 1 i grundskolan till och med årskurs 3 på gymnasiet. Arbetet ser ut på olika sätt beroende på åldersgruppen. Detta sker genom inslag av olika kontakter med arbetsliv och uppgifter knutna till yrken. För elever, som går i årskurs 7 och uppåt, finns det en studie- och yrkesvägledare som hjälper till inför utbildnings- och yrkesval. Genom elevhälsoteamet på skolan har elever på många skolor tillgång till studie- och yrkesvägledare.


Förr i tiden kallades studie- och yrkesvägledare, SYV, för SYO-konsulent.


Sidan uppdaterades 2017-12-15 av Gunvor Borre