Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsans personal

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00


Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Psykologer

Psykologerna arbetar i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Psykologen arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker på uppdrag av förskolechef och rektor.

Psykologen deltar i elevhälsoteamets arbete för att främja elevers inlärning och utveckling. Arbetet görs i samverkan med övriga yrkesgrupper i elevhälsoteamet.

 

Psykologen erbjuder handledning till skolpersonal. Handledningen kan rikta sig till enskilda pedagoger, elevassistenter, lärarlag eller rektorer. 

 

Psykologen erbjuder utbildningar utifrån respektive skolas identifierade behov, frågeställningar och önskemål. Utbildningar kan rikta sig till såväl skolpersonal som elever.


Sidan uppdaterades 2017-12-18 av Ann-Charlotte Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube