Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsans personal

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00


Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Logopeder

Logopederna arbetar mot förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. De närvarar regelbundet i elevhälsoteam och arbetar på uppdrag av rektor.

Logopederna erbjuder även föreläsningar och utbildningar till förskola och gymnasieskola.


Logopederna arbetar främst handledande och är ett stöd till personalen i hälsofrämjande och förebyggande syfte. För elever med mer omfattande språkliga svårigheter handleder logopederna skolans personal i hur man kan stötta och utveckla elevens språk

Sidan uppdaterades 2017-06-19 av Ann-Charlotte Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube