Elevhälsans personal

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Elevhälsans personal

Elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. All personal på skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling.

Elevhälsan har ett inkluderande perspektiv där alla elevers rätt till utbildning står i fokus.

Elevhälsoteamet utgör navet i skolans elevhälsoarbete. Genom elevhälsoteamen har eleverna tillgång till specialpedagog, psykolog, skolsköterska/skolläkare, kurator och i vissa fall studie-och yrkesvägledare. I Hässleholms kommun har elevhälsoteamet även tillgång till specialistkompetens inom tal och språk i form av logoped.

 

Dokumentationen sker i ett sekretessbelagt elektroniskt system.


Rektor har ansvar för att varje skola har utarbetade rutiner för ärendehantering inom elevhälsan

Sidan uppdaterades 2018-08-28