Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning ingår som en viktig del i skolans arbete.

Studie- och yrkesvägledarnas uppgifter

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del av skolans arbete från årskurs 1 i grundskolan till och med årskurs 3 på gymnasiet. Arbetet ser ut på olika sätt beroende på åldersgruppen. Detta sker genom inslag av olika kontakter med arbetsliv och uppgifter knutna till yrken. För elever, som går i årskurs 7 och uppåt, finns det en studie- och yrkesvägledare som hjälper till inför utbildnings- och yrkesval.

 

Genom elevhälsoteamet på skolan har elever på många skolor tillgång till studie- och yrkesvägledare.

Sidan uppdaterades