Kontaktuppgifter till specialpedagoger

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till grundskolornas, gymnasieskolornas och särskolans specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor samt även till studie- och yrkesvägledare.

Sidan uppdaterades  av Linda Färdig