Kontaktuppgifter till skolsköterskor och skolläkare

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till grundskolornas, gymnasieskolornas och särskolans skolsköterskor, skolläkare, kuratorer samt även till  studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger.

 

Skolläkare
på samtliga skolor

Lars Möller
Telefon: 0451-26 72 06 eller
0709-71 72 06
Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades  av Linda Färdig