Elevhälsans personal

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Kontaktuppgifter till skolsköterskor och skolläkare

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till grundskolornas, gymnasieskolornas och särskolans skolsköterskor, skolläkare, kuratorer samt även till  studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger.

 

Skolläkare
på samtliga skolor

Lars Möller
Telefon: 0451-26 72 06 eller
0709-71 72 06
Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades 2020-04-27 av Linda Färdig