Skolsköterska och skolläkare

Alla elever har tillgång till skolhälsovård. Elever och föräldrar är välkomna att prata om barns och ungdomars hälsa. Man kan också prata om utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och kompisar.

Skolsköterskans uppgifter

I kommunen finns en verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats som har ett övergripande ansvar. Varje skola har tillgång till en skolsköterska. Skolsköterskan deltar i elevhälsoteamet på respektive skola.


Vi erbjuder tre hälsobesök under tiden i grundskolan och ett under tiden på gymnasiet. Vi har mottagning på skolan för enklare sjukvårdsinsatser. Vi vaccinerar enligt det nationella vaccinationsprogrammet.


I Kommunen finns det en skolöverläkare.

Skolläkaren kan bokas efter överenskommelse med skolsköterskan.


Vi har tystnadsplikt.

Sidan uppdaterades