Elevhälsans personal

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Logoped

Logopederna arbetar mot personal i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Logopedens uppgifter

Logopederna erbjuder även föreläsningar och utbildningar till personal i förskola och gymnasieskola.


Logopederna arbetar främst handledande och är ett stöd till personalen i hälsofrämjande och förebyggande syfte. För elever med mer omfattande språkliga svårigheter handleder logopederna skolans personal i hur man kan stötta och utveckla elevens språk.

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Helén Clargården