Logoped

Logopederna arbetar mot personal i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Logopedens uppgifter

Logopederna erbjuder även föreläsningar och utbildningar till personal i förskola och gymnasieskola.


Logopederna arbetar främst handledande och är ett stöd till personalen i hälsofrämjande och förebyggande syfte. För elever med mer omfattande språkliga svårigheter handleder logopederna skolans personal i hur man kan stötta och utveckla elevens språk.

Sidan uppdaterades