Elevhälsans personal

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Kontaktuppgifter till kuratorer

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till grundskolornas, gymnasieskolornas och särskolans kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger.

Sidan uppdaterades 2020-04-27 av Linda Färdig