Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00


Förvaltningschef

Rolf Bengtsson, förvaltningschef

Telefon: 0451-26 84 83

 


Starta och driva fristående förskola, pedagogisk omsorg, skola eller fritidshem

Om du är intresserad av att starta och driva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, måste du ansöka om att få ett godkännande av Hässleholms kommun. Det är skolinspektionen som prövar en ansökan om att starta en fristående skola, förskoleklass eller ett fritidshem.

Vem kan starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg?

Enskild verksamhet kan startas i form av fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ kan vara huvudman för en fristående förskola eller pedagogisk omsorg.


Vid start av enskild verksamhet ansöker du om att din förskola eller pedagogiska omsorg ska bli godkänd med rätt till bidrag. I Hässleholms kommun är det barn- och utbildningsnämnden, som fattar beslut om godkännande.


Krav på verksamheten

En fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska godkännas om den har god kvalitet och säkerhet och uppfyller följande krav:

  • personalen och lokalerna är lämpliga för verksamheten.
  • barngrupperna har lämplig storlek.
  • verksamheten är öppen för alla barn.


Innan du startar en förskola eller skola ska du anmäla verksamheten till miljönämnden. Miljönämnden ställer till exempel krav på ventilation och ljudnivåer, hygieniska krav och krav på ute- respektive innemiljön.


Du behöver bygglov för att bygga nya förskolor eller för att inreda befintliga byggnader för förskoleverksamhet.


Hässleholms kommun har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (som inte är kopplat till en fristående enhet).


Bidrag

Det kommunala bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn. Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet.

Information om hur du ska göra en ansökanPDF (pdf, 343 kB).

Skärpta krav

Riksdagen beslutade 2018 att införa nya skärpta krav för tillstånd att bedriva enskild verksamhet inom bland annat förskolområdet (Prop. 2017/2018:158 - Ökade tillståndskrav och regler för upphandling inom välfärdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019.

Starta eller utöka en fristående skola, förskoleklass eller ett fritidshem

Om du ska starta eller utöka en skola, en förskoleklass eller ett fritidshem anordnat vid en fristående skola, så är det Skolinspektionen som prövar ansökan.

 

Innan du avser att starta en fristående skola, förskoleklass eller ett fritidshem ska du anmäla verksamheten till miljönämnden. Den ställer till exempel krav på ventilation och ljudnivåer, hygieniska krav och krav på ute- respektive innemiljön.


Du behöver bygglov för att bygga nya skolor eller fritidshem eller för att inreda befintliga byggnader för skolverksamhet.

Sidan uppdaterades