Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon: 0451-26 77 31


Bitr förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon: 0451-26 84 83


Skicka meddelande till

Starta enskild verksamhet

Är du intresserad av att starta upp och driva en enskild verksamhet måste du ansöka om att få ett godkännande av Hässleholms kommun.

Flicka som gungar

Foto: Sven Persson/swelo.se

Vem kan starta enskild verksamhet?

Enskild verksamhet kan startas i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Huvudman för enskild verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.


Vid start av enskild verksamhet ansöker man om att bli godkänd med rätt till bidrag. I Hässleholm är det Barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om godkännande. Om du ska starta eller utöka en skola, en förskoleklass eller ett fritidshem anordnat vid en fristående skola, så är det Skolinspektionen som prövar ansökan.


Krav på verksamheten

En verksamhet ska godkännas om den har god kvalitet och säkerhet och uppfyller nedanstående krav:

  • Personalen och lokalerna ska vara lämpliga för verksamheten
  • Barngrupperna ska ha lämplig storlek.
  • Verksamheten ska vara öppen för alla barn.


Innan du startar en förskola eller skola ska du anmäla verksamheten till miljönämnden. Miljönämnden ställer till exempel krav på ventilation och ljudnivåer, hygieniska krav och krav på ute- respektive innemiljön .


Du behöver bygglov för att bygga nya förskolor och skolor eller för att inreda befintliga byggnader för förskole- eller skolverksamhet.


Hässleholms kommun har ansvaret för att utöva tillsyn över de enskilda verksamheternaPDF (pdf, 305.9 kB) inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (som inte är kopplat till en fristående enhet).


Bidrag

Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn. Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet.


I våra riktlinjerPDF (pdf, 211.7 kB) hittar du mer information om hur du ska göra när du ansöker.

Sidan uppdaterades 2016-01-27 av Monica Olsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun