Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Träningsskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

T4 Grundsärskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norregatan 22

281 51 Hässleholm

Telefon: 0451-26 76 08


Rektor

Monica Sjörén

Telefon 0451-26 76 70

Skicka meddelande till

Träningsskola

Karta

  • Ingen giltig användare vald.

Träningsskolan är en del av grundsärskolan och till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Träningsskolans elever undervisas inom T4-Grundsärskola i Hässleholm.

Träningsskolan är en del av grundsärskolan. Den är avsedd för elever, som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen. Träningsskolan har i stället fem ämnesområden - estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.


I träningssskolan kan ämnen från grundsärskolan kombineras med träningsskolans ämnesområden.


Inga betyg ges i träningsskolan. Eleverna får istället ett intyg i stegen grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. Det kan kombineras med ett allmänt studieomdöme, om elevens vårdnadshavare önskar det.


Mer information

Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Kenneth Englund

Karta

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun