Träningsskola

Träningsskolan är en del av grundsärskolan och till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Träningsskolans elever undervisas inom T4 grundsärskola i Hässleholm.

Om träningsskolan

Träningsskolan har i stället fem ämnesområden - estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.


I träningssskolan kan ämnen från grundsärskolan kombineras med träningsskolans ämnesområden.


Inga betyg ges i träningsskolan. Eleverna får istället ett intyg i stegen rundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. Det kan kombineras med ett allmänt studieomdöme, om elevens vårdnadshavare önskar det.

Sidan uppdaterades