Träningsskola

Träningsskolan är en del av grundsärskolan och till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Träningsskolans elever undervisas på T4 grundsärskola.

Om träningsskolan

Träningsskolan undervisar inom fem ämnesområden - estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

 

I träningsskolan kan ämnen från grundsärskolan kombineras med ämnesområden.

 

Inga betyg ges i träningsskolan. Eleverna får i stället ett intyg i grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. Det kan kombineras med ett allmänt studieomdöme, om elevens vårdnadshavare önskar det.

Sidan uppdaterades