T4 Grundsärskola 1-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

T4 Grundsärskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norregatan 22

281 51 Hässleholm

Telefon: 0451-26 76 08

 

 

 

Rektor

Monica Sjörén

Telefon 0451-26 76 70

Skicka ett meddelande till:

T4 Grundsärskola

Logga in på

Login på Schoolsoft
  • Ingen giltig användare vald.

Grundsärskolan är till för elever som på grund av sin utvecklingsstörning inte kan nå upp till de kunskapskrav som gäller för grundskola. 

T4 grundsärskola 1-9, Hässleholm

Foto: Torgny Blomberg

Om skolformen

Grundsärskolan är en egen skolform. Den har en egen läroplan och egna kursplaner. Grundsärskolan har nio årskurser. För att tas emot i grundsärskolan måste en utredning innehållande medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social bedömning genomföras. Samtliga delar av utredningen ska visa att eleven har rätt till undervisning i särskolan. Det är rektor på hemskolan/förskolan som ansvarar för att en komplett utredning skickas till beslutsfattande rektor på grundsärskolan.


Du kan som elev börja i grundsärskolan från årskurs 1. Du kan efter samråd mellan rektor på hemskola och rektor för grundsärskola gå kvar på din skola som individintegrerad elev. Du går då tillsammans med dina klasskamrater men undervisas enligt läroplanen för grundsärskolan. Om du inte undervisas som en individintegrerad elev så placeras du i grundsärskolans rektorsområde.


I grundsärskolan får du precis som i grundskolan betyg från och med årskurs 6, men endast om Du eller din/dina vårdnadshavare ber om detta. Högsta betyg är A och lägsta betyg E, betyget F tillämpas inte. Du undervisas i ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Ämnesområden ingår i läroplanen för grundsärskolan inriktning träningsskola.


Idag är cirka 70 elever mottagna i Hässleholms grundsärskola. Ungefär 60 av dessa undervisas inom grundsärskolans rektorsområde. Övriga undervisas som individintegrerade elever på någon av kommunens grundskolor.

Rektorsområde T4-grundsärskola

På T4 grundsärskola undervisas elever från skolår ett till skolår nio i både ämnen och ämnesområden. Varje klass har en mentor som lägger upp undervisningen. Utöver mentor så finns det i varje klass också en eller flera elevassistenter. Elevassistentens arbetsuppgifter består av att tillsammans med mentor göra skoldagen både hanterbar och begriplig för särskolans elever. På T4 grundsärskola finns även ett fritidshem för skolans elever. Plats på fritidshemmet får du om en specialpedagogisk utredning visar att du inte kan tillgodogöra dig den undervisning som sker på det fritidshem som du ursprungligen är placerad på.


Sidan uppdaterades 2019-12-17