Samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk ger dig grundläggande kunskaper inom de tre ämnesområdena. Du får även fördjupa eller bredda dina kunskaper inom områdena media och miljö. Efter utbildningen har du möjlighet till en utbildning främst inom samhällsvetenskap och språk.

Om programmet

På programmet för samhälle, natur och språk för grundläggande kunskaper inom de ämnesområdena. Du får även möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar i Sverige och i världen. Du får fundera på och reflektera över olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller. Du får utveckla dina kunskaper om hur människan levde förr och hur man lever idag.


På programmet får du utveckla kunskaper om sammanhang i naturen och hur människan påverkar miljön. Du får fundera och reflektera över olika etiska frågor och om miljöfrågor.


Genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk. Du kommer också att skriva egna texter. Du tränar din förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Sidan uppdaterades