Internatboende

Norrängsskolans internatboende är öppet måndag-fredag för elever, som är folkbokförda utanför Hässleholms kommun. Det finns på Viaduktgatan och innefattar tre lägenheter med sammanlagt nio platser.

Om internatet

Norrängsskolans internatboendet ligger på gångavstånd (5-15 minuter) från både skolan och resecentrum. För den som vill använda lokaltrafiken (stadsbuss) är detta också möjligt. Täta avgångar med hållplatser i nära anslutning till skolan och boendet finns.


En av lägenheterna är baslägenhet. I denna lägenhet övernattar alltid personal. Övriga lägenheter ligger i samma trapphus. Personal finns tillgänglig under elevernas fritid - från det du kommer hem från skolan till nästföljande skoldags början.


Utveckla din kompetens

Målsättningen med internatboendet är inte att du bara ska ha en plats att övernatta på under skolveckorna, utan främst att du ska träna och utveckla din kompetens inför ett framtida eget boende. Utifrån dina förutsättningar får du ta eget ansvar för alla praktiska arbetsuppgifter som ingår i ett eget, självständigt boende. Exempel på sådana uppgifter är planering av veckomatsedel, inköp, matlagning, veckostädning och klädvård.


Meningsfull fritid

Möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid och socialt samspel med andra människor är också en viktig del av boendet hos oss. Tisdagskvällarna ägnas åt ”After school” då det finns möjlighet till varierande fritidsaktiviteter i skolans cafeteria och gymnastiksal. Det går också att träna innebandy på onsdagskvällarna.

Sidan uppdaterades