Individuella programmet

Norrängsskolan erbjuder sex olika ämnesområden inom det individuella programmet.

Om programmet

Följande ämnesområden erbjuds inom det individuella programmet:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Individuella programmet strävar efter att ge dig en grund för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. Under studietiden har vi ett nära samarbete med de olika verksamheter som är knutna till dig, för att kunna ge dig så bra förutsättningar inför vuxenlivet som möjligt.


På det individuella programmet kan du i samråd med rektor läsa en kombination av ämnesområden och ämnen från gymnasiesärskolans nationella program. Efter avslutade studier erhåller du ett gymnasiesärskolebevis som beskriver dina val, kunskaper och erfarenheter.


Anpassad undervisning

På individuella programmet lägger vi stor vikt vid att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov, intresse och förutsättningar. Kommunikation och tydliggörande pedagogik genomsyrar all verksamhet. Du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina egna förutsättningar och din vardag dokumenteras med hjälp av olika digitala verktyg.

Sidan uppdaterades