Hantverk och produktion

På programmet för hantverk och produktion får du arbeta med uppgifter inom hantverk och produktion.

Om programmet

På programmet för hantverk och produktion får du kunskaper om hur hantverk och produktion går till och hur maskiner och redskap kan användas. Det kan handla om formgivning och tillverkning av hantverksföremål, montering och svetsning. Du får också lära dig hur maskiner och redskap ska skötas och hanteras på ett säkert sätt. Du får lära dig om olika tillverkningsmetoder och du får kunskap om olika material som används inom hantverk och produktion.


På programmet får du träna dig i att samarbeta och möta kunder på ett serviceinriktat sätt. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.  

Sidan uppdaterades