Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som på grund av sin utvecklingsstörning inte kan nå upp till de kunskapskrav som gäller för grundskola.

T4 grundsärskola 1-9, Hässleholm

Foto: Torgny Blomberg

Kontakt

Besöksadress: Norregatan 22, Hässleholm

Rektor Gull-Britt Persson Binnergård

e-post till Gull-Britt Persson Binnergård

Biträdande rektor Maria Troedsson

e-post till Maria Troedsson

Specialpedagog Susanne Rodin

e-post till Susanne Rodin

(ansvarar för handledning och studiebesök)

 

Rektorsområde T4 grundsärskola

På T4 grundsärskola undervisas elever från skolår ett till nio i ämnen och ämnesområden. Varje klass har en mentor som lägger upp undervisningen. Utöver mentor så finns det i varje klass också en eller flera elevassistenter. Elevassistentens arbetsuppgifter består av att tillsammans med mentor göra skoldagen både hanterbar och begriplig för eleverna


På T4 grundsärskola finns även ett fritidshem. Plats på fritidshemmet kan eleven få om en specialpedagogisk utredning visar att eleven inte kan tillgodogöra sig undervisningen på det fritidshem som eleven tillhör geografiskt.

Lämna synpunkter på verksamheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om skolformen

Grundsärskolan är en egen skolform. Den har en egen läroplan och egna kursplaner. För att bli mottagen i grundsärskolan måste en utredning innehållande medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social bedömning samt medgivande från vårdnadshavare göras.

 

Efter att ha blivit mottagen går det att börja på T4 grundsärskola från årskurs 1. Om vårdnadshavare och eleven önskar kan dock eleven, efter samråd mellan rektor på hemskolan och rektor för T4 grundsärskola, gå kvar på sin hemskola som integrerad elev. Då får eleven sin undervisning tillsammans med sina klasskamrater, men enligt läroplanen för grundsärskolan.

 

I grundsärskolan kan man, precis som i grundskolan, få betyg från och med årskurs 6, om vårdnadshavare eller elev ber om det. Högsta betyg är A och lägsta betyg E, betyget F används inte.

Sidan uppdaterades