Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som på grund av sin utvecklingsstörning inte kan nå upp till de kunskapskrav som gäller för grundskola. 

T4 grundsärskola 1-9, Hässleholm

Foto: Torgny Blomberg

Rektorsområde T4 grundsärskola

På T4 grundsärskola undervisas elever från skolår ett till nio i ämnen och ämnesområden. Varje klass har en mentor som lägger upp undervisningen. Utöver mentor så finns det i varje klass också en eller flera elevassistenter. Elevassistentens arbetsuppgifter består av att tillsammans med mentor göra skoldagen både hanterbar och begriplig för särskolans elever.


På T4 grundsärskola finns även ett fritidshem för skolans elever. Plats på fritidshemmet får du om en specialpedagogisk utredning visar att du inte kan tillgodogöra dig undervisningen som sker på det fritidshem du ursprungligen är placerad på.

 

Lämna synpunkter T4 grundsärskola

Om skolformen

Grundsärskolan är en egen skolform. Den har en egen läroplan och egna kursplaner. Grundsärskolan har nio årskurser. För att tas emot i grundsärskolan måste en utredning innehållande medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social bedömning göras. Alla delar av utredningen ska visa att eleven har rätt till undervisning i särskolan. Det är rektor på hemskolan/förskolan som ansvarar för att en komplett utredning skickas till beslutsfattande rektor på grundsärskolan.


Du kan börja i grundsärskolan från årskurs 1. Efter samråd mellan rektor på hemskola och rektor för grundsärskola, kan du gå kvar på din skola som individintegrerad elev. Du går då tillsammans med dina klasskamrater, men undervisas enligt läroplanen för grundsärskolan. Om du inte undervisas som en individintegrerad elev så placeras du i grundsärskolans rektorsområde.


I grundsärskolan får du precis som i grundskolan betyg från och med årskurs 6, men endast om du eller din/dina vårdnadshavare ber om det. Högsta betyg är A och lägsta betyg E, betyget F används inte. Du undervisas i ämnen, ämnesområden eller en kombination av dem. Ämnesområden ingår i läroplanen för grundsärskolan inriktning träningsskola.


Idag är cirka 70 elever mottagna i Hässleholms grundsärskola. Ungefär 60 av dessa undervisas inom grundsärskolans rektorsområde. Övriga undervisas som individintegrerade elever på någon av kommunens grundskolor.

Sidan uppdaterades