Särskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms särskolor

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norregatan 22

281 51 Hässleholm

Telefon:  0451-26 76 75Verksamhetschef för Hässleholms särskolor

Jan-Olof Olofsson

Telefon 0451-26 85 37

Skicka ett meddelande till:

Särskola

  • Ingen giltig användare vald.

Särskolan är en skolform för elever, som på grund av sin utvecklingsstörning inte kan nå upp till de kunskapskrav som gäller för grundskolan respektive gymnasieskolan. 

Särskolans utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som gäller för grundskolan och gymnasieskolan. Vuxna har möjlighet att studera på Särvux.


T4 Grundsärskola

Träningsskola

Norrängsskolan, gymnasiesärskola

Sidan uppdaterades 2020-08-06