Särskola

Särskolan är en skolform för elever, som på grund av sin utvecklingsstörning, inte kan nå upp till de kunskapskrav som gäller för grundskolan respektive gymnasieskola. 

Om särskolan

Särskolans utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som gäller för grundskolan och gymnasieskolan. Vuxna har möjlighet att studera på Särvux.


T4 Grundsärskola

Träningsskola

Norrängsskolan, gymnasiesärskola

Sidan uppdaterades